телефон: 0888 44 17 93 e-mail: office@abtpvpg.org

Протестът за четвъртък, 12.07.2018 г., в София, се отменя

Протестът за четвъртък, 12.07.2018 г., в София, се отменя

КОЛЕГИ,
Протестът за утре (четвъртък) се отменя!
Сдружението се събира, за да реши какви действия да се предприемат от тук нататък.

ОЧАКВАЙТЕ РЕШЕНИЕТО!Старото съобщение е това:

"Колеги,
Четвъртък, 12.07.2018 г., в гр. София, в 10:00 часа пред Народно събрание, е следващия ни митинг.

Сега е момента, АКО СЕ НАЛАГА ДА ЗАТВОРИМ ОБЕКТИТЕ СИ, ЗА ДА ПРИСЪСТВАМЕ!!!
Няма време за извинения, в противен случай ще се наложи да го направим, но не по наша воля.

Всеки един присъстващ е от огромно значение, всеки наш служител, всеки член на семействата ни!"

Защитаваме се до край!!!
от НСТПГ