телефон: 0888 44 17 93 e-mail: office@abtpvpg.org

Покана за свикване на първа национална среща

Покана за свикване на първа национална среща

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ПЪРВА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ОТ НСТПГ

УВАЖАЕМИ КОЛЕЖКИ И КОЛЕГИ,
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА НСТПГ ВИ КАНИ
НА: 22.09.2018г. (СЪБОТА) ОТ: 12:00 часа в хотел Holiday Inn Пловдив, гр. Пловдив, ул. Васил Левски №109, зала Филипопол

НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на сдружението през изминалите три месеца – докладва г-н Иван Кашилски /Председател на Управителен съвет/
  2. Финансов отчет за приходно-разходната част на сдружението – докладва г-н Апостол Апостолов /член на Управителен съвет/
  3. Предложение за бъдещи действия на сдружението относно спирането на закона за административно регулиране на продукти от нефт – докладва г-н Симо Симов /член на Националното сдружение/
  4. Коментари и предложения
  5. Текущи

Уважаеми колежки и колеги,
За по-добро провеждане на срещата ще създадем следната организация:
▪ На входа на залата ще има организатори, водени от техническия секретар Светослава Вълчева, която повечето от вас познавате
▪ Ще бъде създадена организация всеки един от вас да отбележи присъствието си и да сравни в картотеката всички свои данни за контакти
▪ В случай, че се появят новожелаещи фирми за включване в сдружението, техническият секретар ще предоставя молби и устав
▪ Ще има лице, при което ще се записват желаещите за изказвания
▪ Ще има лице, което ще събира членски внос и дарения
▪ Онези от вас, които имат по-дълги предложения, моля, да ги представят в писмен вид!

Моля, онези от Вас, които няма да имат възможността да присъстват да уведомят техническия секретар!

За повече информация може да звъните на телефон:
0885/ 366 033 Технически секретар: Светослава Вълчева

 

"Колеги, ще се борим за НАШИТЕ ПРАВА с всички сили и средства. За да работим честно и почтено, и за нашето място под слънцето на БЪЛГАРИЯ."
Поздрави: УС на НСТПГ.