телефон: 0888 44 17 93 e-mail: nstpg2018@abv.bg

Законодателна секира за дребните търговци на горива

Петър Петков - Национално сдружение на превозвачите, по Телевизия СКАТ:
"Законодателна секира за дребните търговци на горива"!