телефон: 0888 44 17 93 e-mail: office@abtpvpg.org

Становище на АБТПВПГ, във връзка с новина на страницана на МФ

Становище на АБТПВПГ, във връзка с новина на страницана на МФ

Можете да изтеглите становището (в pdf) на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива от тук >>>

или прочетете по-долу!

Становище