телефон: 0888 44 17 93 e-mail: office@abtpvpg.org

Писмо до БТА с обръщение до ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ МЕДИИ

Писмо до БТА с обръщение до ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ МЕДИИ

Можете да изтеглите (в pdf) обръщението на на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива до всички БЪЛГАРСКИ МЕДИИ, свободните и независиме медии,
от тук >>>

или прочетете по-долу!

 

Обръщение до всички медии в България

Обръщение до всички медии в България

Обръщение до всички медии в България

Обръщение до всички медии в България