телефон: 0888 44 17 93 e-mail: office@abtpvpg.org

Покана за нови членове

Здравейте,

 Ние сме Асоциация на българските търговци, производители и вносители на горива.
Асоциациацията ни е регистирана през май 2018г. като сдружение, което да се бори с несправедливия Закон за регистрация на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, накратко наричан Закон за горивата.

 Закон, който беше внесен в Народното събрание от лобистките кръгове на тогавашния изпълнителен директор на “Лукойл България“ г-н Златев.

 Този Закон внесен в Народното събрание в първоначалният му вид имаше за цел наложи монопол в търговията и дистрибуцията на горивата в страната, като елиминира малките и средни икономически оператори в този бранш.

 Именно това ни мотивира за създаване на Нашата браншова организация с цел да се бори против несправедливия Закон и създаде коректив, който да даде справедливата възможност съгласно Българската конституция, всички икономически оператори да участват на пазара с горивата с равни права.
Днес можем да кажем, че ние успяхме:

  •  да спрем несправедливия Закон да влезе в сила;
  •  да напишем новия Закон – Закон за изменение и допълнение към Закона за горивата;
  • да намерим подкрепа в работодателски организации като КРИБ и АИКБ;
  • да убедим управляващите в лицето на Министъра на икономиката за създаване на работна група по ЗИД към Закона за горивата;
  • да намерим подкрепата на голяма част от политическия спектър в Народното събрание и променим Закона за горивата, който беше приет;
  • да убедим Министъра на икономиката, че земеделските производители трябва да бъдат извадени от Закона за горивата.

  В цялата тази дейност Нашата Асоциация бяхме основна движеща сила.
Днес нашата Асоциация е призната, като браншова организация от ВАС и КЗК.
Организацията ни кандидатства за членство в Консултативния съвет към Министерство на икономиката.

Бъдещите цели на Нашата Асоциация са:

  • да защитава интересите на тези, които са наши членове и на онези, които са във бранша за справедливи пазарни принципи;
  •  да създадем условия и напишем правила за работа на различните обекти и субекти в бранша на базата на Законовите и нормативни разпоредби в България с цел да ни защити от административен некоректен произвол;
  •  да участваме във бъдеще в Законодателна инициатива с цел недопускане монопол на пазара с горивата и др.

Днес Асоциацията ни наброява 52 юридически фирми наши членове.

Имаме изградена стройна организация по управлението и администриране на Асоциацията.
Управлението се базира изцяло на приетия Устав, като Асоциацията се управлява от Управителен съвет, състоящ се от девет члена с председател г-н Иван Кашилски и зам.председател г-н Симо Симов.

Адреса на регистрация на АБТПВПГ е гр.Пловдив, ул.“Васил Левски“ № 212
Адрес за кореспонденция: с.Антон, обл.Софийска, ул.“Хаджи Димитър“ № 9.

АБТПВПГ се управлява от управителен съвет същоят се от председател Иван Кашилски от гр. Пловдив, зам. председател Симо Симов от с. Антон, обл. Софийска и членове: Иван Кауков от гр. Раковски, Пламен Стоянов от гр. Кюстендил, Апостол Апостолов от гр. Пловдив, Димитър Хаджидимитров от гр. София, Христо Христов от гр. Бургас, Георги Паничарски от гр. Пловдив и Динко Димитров от гр. Бургас.
Имаме назначени: технически секретар и юрист .
В случай, че представлява интерес за Вас моля, да се свържете с техническия секретар - Таня Стойчева, която ще Ви изпрати Нашият Устав и бланка-заявление за членство.

Дата: 26.10.20г. Зам.председател на УС : Симо Симов