телефон: 0888 44 17 93 e-mail: office@abtpvpg.org

Дискусия на Асоциация на Българските Търговци, Производители, Вносители и Превозвачи на Горива

Дискусия на АБТПВПГ

Сдружение „Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива“ проведе дискусия „Пазара на горива - прозрачна и предвидима, конкурентна бизнес среда, за справедливи цени и облекчаване на потреблението“. Тя се състоя на 8-ми март 2022 г. Във форума взеха участие народни представители от постоянните комисии по енергетика и бюджет и финанси в 47-мото Народно събрание на Р България, представители на браншови и работодателски организации. По време на форума бяха обсъдени предложения с конкретни мерки за подобряване на конкурентната среда на българския пазар на горивата, както и данни за качеството и цените на горивата. Записът на цялото събитие можете да чуете тук.

Покачването на цените на горивата през последните месеци е едно от най-съществените предизвикателства пред българските граждани и има отражения както върху всекидневието и потреблението им, така и като цяло върху икономиката. Въпреки че високата цена на автомобилните горива в последно време се дължи на динамичната международна обстановка, дори в по-спокойно време тенденцията е към нарастване на цената поради все по-силното застъпване на екологичните политики на световно, европейско и национално ниво. Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива направиха поръчаха социологическо проучване относно цените на горивата и поведението на потребителите. С резултатите от проучването можете да се запознаете тук: