телефон: 0888 44 17 93 e-mail: office@abtpvpg.org

Колеги и съмишленици, НЕ допускайте да се политизира протеста и спазвайте законите на РБ и обществения ред

НЕ допускайте да се политизира протеста и спазвайте обществения ред

От името на Организационният съвет на НСТПГ се обръщаме към всички участници в протеста и Ви молим:

 • да спазвате стриктно правилата за движение по пътищата;
 • по никакъв начин да не давате повод за политизиране на протеста;
 • да спазвате реда на провеждане на протеста;
 • да оказвате необходимото съдействие на органите на реда;
 • да не възпрепятствате действията на органите на реда;
 • да не нарушавате обществения ред;
 • да спазвате указанията на организаторите;
 • да не носите оръжие;
 • да не употребявате алкохол;
 • да не носите маски;
 • да не се допуска насилие;
 • да осигурявате чистотата на заетите площи по време на протеста по време и след мероприятието;
 • и други, нарушаващи Законите на Република България!

Напомняме Ви, че протеста се организира, за да ни чуят в Парламента и да не гласуват ЗА този лобистки законопроект, който ще ни доведе до масови фалити и не желаем да всяваме безредици и политическо недоверие!