телефон: 0888 44 17 93 e-mail: office@abtpvpg.org

Относно изявление в интервю на Емил Димитров

Относно изявление в интервю на Емил Димитров

Здравейте колеги,
Искам да споделя своето изключително разочарование и недоволство от прочетената днес статия във вид на интервю във в. Труд - https://trud.bg/емил-димитров-ревизоро-пред-труд-к/

В нея г-н Димитров отново и отново повтаря едни и същи неща, които не са базирани на нищо обективно.

Няма да си правя труд да анализирам статията, защото за всички е ясно, че няма смисъл!

Ще отбележа само два момента:

1. Категорично, г-н Димитров заявява пред Анна Заркова, че държавата губи този един милиард на година от незаконен внос !!! Нека тогава се занимава с вноса, а не с търговците на дребно и едро (както ни нарича, с транспортни, земделски или строителни фирми)!

2. Г-н Димитров твърди, че " ... В момента нямаме контрабандисти - Самоковци, Пилета, Бутчета... Имаме министри."
Това да не би да означава, че иска да каже, че министрите контролират контрабандата? !!! На въпроса на Анна Заркова - "Моля? Правилно ли чух ?"
Отговорът е, че има стройна структура, която се толерира от най-висшия етаж на изпълнителската власт !
Ами нека тогава г-н Димитров направи "Закон за контрол и регистрация на най-висшия етаж на изпълнителската власт".  Те да си внасят гаранции, да ги проверяват за образование, да ги регистрират, да чакат да им излезе регитрацията, да им отнемат имущество и т.н. и т.н. Така ще е най-правилно, т.к. според г-н Димитров явно там се крие основно проблема с контрабандата!

За мен тона и начина на изказ на г-н Димитров говорят за пълно незачитане на нашите виждания, мнения и отношение към настоящия закон.

Но колеги, съвсем нормално е той да НЕ ни зачита за съществуващи, щом според него сме КОНТРАБАНДИСТИ.

Това е и заглавието на статията.

- "Които искат контрабанда, не щат закон за горивата !“

Аз се чувства лично засегнат от тези думи.

Ако и Вие се чуствате така, Ви приканвам всички да изпратим нашето мнение на приложения към този имейл списък с официалните имейли на всички депутати и намерен от мен имейл на вестник труд.

Аз ще изпратя следния текст до всички Народни представители на РБългария, който да съдържа учтива форма на протест :

Текстът ми ще е следния:

Subject: Относно несъгласие с изявление на г-н Емил Димитров, в качеството му на Народен представител

Уважаемa г-жо Председател на Народното Събрание,

Уважаеми г-да Заместник Председатели на Народното Събрание,

Уважаеми г-жи и г-да Народни представители,

Във връзка с публикувано интервю във вестник Труд от 21.06.2018 г., озаглавено : „ Които искат контрабанда, не щат закон за горивата “ дадено от г-н Емил Димитров, в качеството му на Народен представител и вносител на "Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход" ,

Искам да заявя следното:

Категорично НЕ съм съгласен с изявлението на г-н Емил Димитров!

АЗ НЕ ИСКАМ ТОЗИ ЗАКОН ЗА ГОРИВАТА !!!

АЗ НЕ ИСКАМ КОНТРАБАНДА И НЕ СЪМ КОНТРАБАНДИСТ !

Моята фирма е Бета Ойл Трейдинг ЕООД.

Причините да не искам този закон за горивата са ясно описани в СТАНОВИЩЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ И ПРЕВОЗВАЧИТЕ НА ГОРИВА",което прилагам, като прикрепен документ към настоящия имейл.

С уважение :
Иван Бенев