телефон: 0888 44 17 93 e-mail: nstpg2018@abv.bg

Законопроектът-убиец на малкия и среден бизнес с горива в България

Законопроектът-убиец на малкия и среден бизнес с горива в България

Ето на този линк можете да се запознаете подробно със Законопроектът-убиец на малкия и среден бизнес с горива в България!

Законопроект >>>