телефон: 0888 44 17 93 e-mail: office@abtpvpg.org

Ето го нашето становище и предложение, относно внесения законопроект

Ето го нашето становище и предложение, относно внесения законопроект

Предложението, ведно със Становището, са внесени в деловодството на НС с вх. № 515-828-00-78/20.06.2018г.
 

Вижте нашето становище >>>

Вижте нашето предложение >>>