телефон: 0888 44 17 93 e-mail: office@abtpvpg.org

Устав на АБТПВПГ

Уставът на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза - СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЪРГОВЦИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВНОСИТЕЛИ И ПРЕВОЗВАЧИ НА ГОРИВА",

можете да изтеглите от тук >>>