Контакти

НачалоКонтакти

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

Адрес на управление:

град Пловдив, п. к. 4003, бул. „Васил Левски“ № 214 – партер

Връзка с нас

Тел: 0888 44 17 93 – Председател: Иван Кашилски
email: office@abtpvpg.org
Тел: 0884 91 41 47 – Техн. секретар: Юлия Тренева