Заявление

НачалоЗаявление

Пусни заявление

Заявление за членство в АБТПВПГ

Бланка - Редовни членове

Комплект документи за Редовно членуване в Сдружение „Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива“

Изтегли оттук
Бланка - Асоциирани членове

Комплект документи за Асоциирано членуване в Сдружение „Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива“

Изтегли оттук
Процедура по разглеждане на заявление

Разглеждането на заявление за членуване в „Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива“ се извършва от Управителния съвет след постъпване на описания по-долу набор документи от кандидатите за членове.

В случай, че предоставените документи отговарят на изискванията на Устава, Управителният съвет взема решение за приемането на съответния кандидат за член на АБТПВПГ и изпраща необходимите данни за заплащането на членския внос, който следва да бъде заплатен в 10-дневен срок от уведомяването.

Необходими документи:

  1. Решение от компетентния орган на дружеството – кандидат член, за членуване на същото в Сдружение „Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива“;
  2. Анкетната карта;
  3. Заявление за членуване по образец;
  4. Актуално състояние от Търговски регистър.