Заявление

НачалоЗаявление

Пусни заявление

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

Заявление за членство в АБТПВПГ

Бланка - Асоциирани членове

Бланка за заявление за членство в Сдружение „Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива“

Изтеглите от тук
Бланка - Редовни членове

Бланка за заявление за членство в Сдружение „Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива“

Изтеглите от тук
Процедура по разглеждане на заявление

Разглеждането на заявление за членуване в Сдружение „Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива“ се извършва от Управителния съвет след изпращане на описания по-долу набор документи от кандидатите за членове.

Необходими документи:

  1. Първо се взема решение от компетентния орган на дружеството – кандидат член, за участие на същото в Сдружение „Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива“;
  2. На второ място се попълва Анкетната карта;
  3. Попълва се молба-заявление по образец;
  4. Последният документ, нужен за разглеждане на кандидатурата от управителния съвет на сдружението е Актуално състояние от Търговски регистър – достатъчна е обикновена извадка от сайта.